Підрозділи органів ДФС отримали оновлені Методичні рекомендації щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, затверджені наказом ДФС від 23.06.2018 р. № 398.

Ними керуються посадові (службові) особи органів ДФС при організації, проведенні та реалізації матеріалів:

  • документальних перевірок платників податків з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДФС;
  • фактичних перевірок щодо дотримання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про обіг та оподаткування підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства стосовно укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Методрекомендаціями затверджені зразки оформлення:

  • наказу про проведення документальної перевірки;
  • направлення на перевірку;
  • форми повідомлення про проведення документальної планової перевірки;
  • форми повідомлення про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки;
  • форми запиту на встановлення місцезнаходження платника податків;
  • форми акта про відмову в допуску до проведення/ ві дпроведення документальної планової /позапланової відмову виїзної перевірки, фактичної перевірки.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»