Останній день для подання Звіту про контрольовані операції за 2017 звітний рік (30.09.2018 р.) припадає на вихідний день (неділя), тож платники податків мають подати такий звіт не пізніше 01.10.2018 р.

Податківці звертають увагу, що з урахуванням особливостей електронного документообігу платникам податків варто заздалегідь подбати про своєчасне подання Звіту про контрольовані операції з метою можливості у разі його неприйняття з будь- яких технічних або форс-мажорних обставин вжити заходів для вирішення цього питання до завершення граничного строку подання Звіту про контрольовані операції.

З метою спрощення для платників процедури заповнення звіту Порядком складання Звіту про контрольовані операції, завтердженим наказом Мінфіну від 18.01.2016 р. № 8 (далі Порядок № 8) передбачено можливість у разі використання платником податків для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» методів ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку, розподілення прибутку, наведення у Звіті про контрольовані операції узагальненої інформації щодо сукупності таких контрольованих операцій (п. 6 розділу І Порядку № 8). Як зазначається у розділі V цього Порядку, групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у додатку дозволяється щодо контрольованих операцій, які мають однакові умови поставок та інші показники цих контрольованих операцій, що відображаються у графах 2 — 6, 9 11, 21, 22 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка.

Водночас, якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність договорів, які передбачають періодичні операції протягом звітного року, то при незмінності умов поставок та інших показників, що відображаються у графах 2 — 13, 16, 18, 19, 21 23 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка, дані про такі операції вказуються в одному рядку сумарно (п. 19 розділу IV Порядку № 8).

Отже, сумарне відображення кількох контрольованих операцій в одному рядку додатка (п.19 розділу IV Порядку № 8) можливе при застосуванні будь – якого методу ТЦУ, але тільки щодо контрольованих операцій в межах одного контракту з ідентичними товарами, які поставляються за незмінною ціною.

Водночас групування контрольованих операцій (п.6 розділу І та розділу V Порядку № 8) надає більш широкі можливості щодо узагальнення різних товарів (на рівні товарної позиції УКТ ЗЕД), які поставляться за різною ціною та за різними контрактами та за умови використання методів ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»