Туристичний продукт — це попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо) (ст. 1 Закону України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР).

З метою оподаткування ПДВ туристичний продукт, як комплекс туристичних послуг розглядається як єдина послуга.

При цьому базою оподаткування ПДВ є:

  • у разі проведення операцій з постачання туристичним оператором туристичного продукту (туристичної послуги), призначеного для його споживання (отримання) на території України, — винагорода, яка визначається як різниця між вартістю поставленого ним туристичного продукту (туристичної послуги) та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги) (п. 207.2 ПКУ);
  • у разі проведення операцій з постачання на території України туристичним оператором туристичного продукту (туристичної послуги), призначеного для його споживання (отримання) за межами території України, — винагорода, яка визначається як різниця між вартістю поставленого ним туристичного продукту (туристичної послуги) та вартістю витрат, понесених таким туристичним оператором внаслідок придбання (створення) такого туристичного продукту (туристичної послуги) (п. 207.3 ПКУ).

Суми ПДВ, сплачені (нараховані) при придбанні товарів/послуг, які включаються у вартість туристичного продукту (туристичної послуги), не відносяться до податкового кредиту та не включаються до бази оподаткування туристичного оператора (абз. 1 п. 207.6 ПКУ).

Суми ПДВ, сплачені (нараховані) при придбанні товарів/послуг, які не включаються у вартість туристичного продукту (туристичної послуги), включаються до податкового кредиту в порядку, визначеному ПКУ (абз. 2 п. 207.6 ПКУ).

Таке роз’яснення надало ГУ ДФС у м. Києві в ІПК від 05.07.2018 р. № 2987/ІПК/26-15-12-01-18.

При цьому стосовно питання можливості включення до складу туристичного продукту Travel-сім-карти у якості супутньої туристичної послуги контролери рекомендують звертатися до Мінекономрозвитку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»