Відрядженому працівникові перед від'їздом у відрядження видається грошовий аванс у межах суми, визначеної на оплату проїзду, найм житлового приміщення  й добові витрати (п. 11 розд. II Інструкції № 59).

Якщо працівник отримав аванс на відрядження й не виїхав, він повинен протягом трьох банківських днів із дня прийняття рішення про відміну поїздки повернути до каси підприємства зазначені кошти.

У разі неповернення таким працівником протягом трьох банківських днів авансу на відрядження, згідно з пп. 164.2.11 ПКУ, до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого працівника включається сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до п. 170.9 ПКУ.

Роз'яснення із розділу 109.21 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»