На засіданні Ради Держпідприємництва гостро постало питання анулювання ліцензії з перевезень пасажирів автобусами, зокрема, через відсутність передрейсової та післярейсової перевірок технічного стану транспортних засобів та допуск на лінію водіїв, які не пройшли медичного контролю.

У Службі проаналізували скарги-звернення підприємців стосовно підстав анулювання ліцензії органами ліцензування й виявилося, що більшість суб’єктів недостатньо обізнані в питаннях ліцензійного законодавства, слабо орієнтуються в Ліцензійних умовах, Порядках контролю та, крім того, навіть не знають про своє право та порядок оскарження наказу органу ліцензування про анулювання ліцензії.

З метою підвищення правової захищеності підприємців Держпідприємництва прийняло рішення звернутися до органів ліцензування з пропозицією під час підготовки витягу з наказу про анулювання ліцензії зазначати положення Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», а саме: «Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи — підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття. Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування (Держпідприємництва України)».

Прес-служба Держпідприємництва

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»