Основним видом діяльності товариства - платника єдиного податку третьої групи зі ставкою 3% є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (КВЕД 68.20). При цьому товариство планує продати легковий автомобіль, який обліковується на балансі як основний засіб і використовується у господарській діяльності з 2013 року.

Тож тепер постає питання: чи зобов’язане товариство перейти на загальну систему оподаткування після реалізації легкового автомобіля, як кваліфікується зазначена операція, чи потрібно вносити зміни у види господарської діяльності із зазначенням КВЕД 45.11 «торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами» в реєстр платників єдиного податку та за якою ставкою оподатковується отриманий дохід від реалізації легкового автомобіля.

Оскільки продаж легкового автомобіля, який обліковується на балансі підприємства у складі основних засобів та використовувався у господарської діяльності, не є обраним видом діяльності, то така одинична господарська операція не є підставою для переходу на загальну систему оподаткування та не потребує внесення відповідних змін у види господарської діяльності, що зазначені в реєстрі платників єдиного податку.

Доходом платника єдиного податку - юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПКУ (абз. 2 п. 292.1 ПКУ).

Відповідно до п. 292.2 ПКУ при продажу основних засобів юридичними особами - платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів. А якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

Оподаткування доходу від реалізації основних засобів здійснюється на загальних підставах за обраною ставкою платника єдиного податку, тобто, 3%.

Стосовно розміру доходу від реалізації основного засобу товариства, який буде враховано у визначенні річного обсягу доходу, зазначаємо, що відповідно до п. 3 п. 291.4 ПКУ для платників єдиного податку третьої групи - юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми встановлено обмеження річного обсягу доходу у розмірі 5 млн грн.

ІПК ДФСУ від 27.06.2018 р.
№ 2902/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»