Об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ).

Нормами Податкового кодексу не передбачено різниць для коригування фінрезультату до оподаткування на суми витрат на утримання необоротних активів та витрат на оплату праці під час вимушеного простою. Такі витрати відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування.

При цьому податкова амортизація основного засобу, який під час вимушеного простою не призначається для використання у господарській діяльності, не нараховується згідно з вимогами пп. 138.3.1 ПКУ.

Водночас згідно з п. 138.1, п. 138.2 ПКУ фінансовий результат до оподаткування коригується на різниці, що виникають за операціями з ремонту такого об’єкта невиробничих основних засобів.

ІПК ДФСУ від 19.03.2018 р.
№ 1080/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»