Учасникам валютних операцій слід поступово готуватися до уведення в дію Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р. № 2473-VIII, який запрацює через сім місяців з дня набрання ним чинності.

Варто відмітити, що одночасно втратять чинність:

Декрет КМУ  "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 р. № 15-93, який наразі встановлює режим здійснення валютних операцій на території України, загальні принципи валютного регулювання;

Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР, яким, зокрема, визначено строки повернення валютної виручки;

Указ Президента України  "Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами" від 18.06.1994 р. № 319/94, яким покладено обов’язок декларувати суб'єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, наявні та належні їм валютні цінності, які знаходяться за межами України;

Указ Президента України "Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України" від 16.03.1995 р. № 227/95, яким встановлені окремі обмеження до розпорядження коштами, що надійшли на рахунки;

Указ Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27.06.1999 р. № 734/99, за яким договори, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за запозиченими у них кредитами, позиками в іноземній валюті, підлягають реєстрації НБУ.

Індивідуальні та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, інші ліцензії на здійснення валютних операцій, у т. ч. на організацію та (або) проведення операцій з купівлі та продажу валютних цінностей у безготівковій формі, відкриття рахунків в іноземній валюті, проведення розрахунків в іноземній валюті, видані НБУ до дня введення в дію цього Закону, втрачають чинність після введення його в дію. Виключенням є генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, видані НБУ небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку. Банки після введення в дію цього Закону продовжуватимуть здійснювати валютні операції на підставі банківської ліцензії.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»