Якщо юрособі анульовано реєстрацію платником єдиного податку, у зв’язку з чим воно втратило ознаки такого платника, то до моменту поновлення реєстрації, зокрема згідно з рішенням суду, юрособа не має підстав для надання до контролюючого органу податкової звітності з єдиного податку. Підприємства, які перебувають на загальній системі оподаткування зобов’язані нараховувати та сплачувати податок на прибуток в порядку, визначеному розділом ІІІ «Податок на прибуток підприємств» та підр. 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств» розділу ХХ ПКУ. Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

б) виробників сільськогосподарської продукції;

в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень.

Для інших платників податку на прибуток передбачено подання звітності за квартал, півріччя, три квартали, рік, розраховану наростаючим підсумком.

Водночас, для платників податку на прибуток підприємств починаючи з 01.01.2018 визначено єдиний строк подання для податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка складається за звітний (податковий) рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, незалежно від того, за який базовий звітний (податковий) період складалася податкова декларація- квартал або рік.

 

ІПК ДФС від 26.06.2018 р.
№ 2859/6/99-99-12-02-03-15/ІПК

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»