У пп. 141.4.1 ПКУ визначено перелік доходів нерезидента з джерелом походження з України, які підлягають оподаткуванню податком на репатріацію.

З таких доходів утримують податок за ставкою у розмірі 15% відповідно до пп. 141.4.2 ПКУ.

До доходів нерезидента з джерелом їх походження з України належать, зокрема, інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв’язку чи міжнародного інформаційного забезпечення, а також крім субсидій для повернення частини кваліфікованих витрат, передбачених Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (пп. «й» пп. 141.4.1 ПКУ).

При цьому відповідно до пп. 14.1.36 ПКУ під терміном «господарська діяльність» розуміється діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Отже, у розумінні ПКУ повернення нерезиденту його частки в статутному капіталі товариства – резидента України не є господарською діяльністю та не вважається доходом нерезидента, що підлягає оподаткуванню відповідно до вимог п. 141.4 ПКУ за умови, якщо сума такого повернення не перевищує суму інвестиції цього нерезидента в корпоративні права товариства.

ІПК ДФСУ від 25.06.2018 р.
№ 2838/6/99-99-01-02-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»