На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255 (далі — Типове положення).

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Ураховуючи зазначене, питання призначення окремих осіб, що виконуватимуть функції служби охорони праці на підприємстві, вирішується на розсуд роботодавця з урахування норм Закону України "Про охорону праці" від 14.10.1992 р. № 2694-XII та Типового положення, зокрема, в частині наявності відповідної підготовки з охорони праці та безпосередньої підпорядкованості роботодавцю.

Лист Держпраці від 19.02.2018 р.
№ 1216/4/4.4-ДП-18

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»