Визначено порядок користування гуртожитками: житловою площею, житловими і іншими приміщеннями в них. Порядок поширюється на усі гуртожитки незалежно від форми власності, окрім студентських гуртожитків.

Відповідне Примірне положення про користування гуртожитками затверджене постановою Кабміну від 20 червня 2018 року № 498, яка набула чинності 26 червня.

Положенням передбачено, що житлова площа в гуртожитках надається:

  • у виді окремого житла для відособленого користування однієї людини або сім'ї;
  • у виді ліжко-місця для проживання самотніх осіб, які не перебувають між собою в сімейних відносинах.

Розмір житлової площі не може бути менше 6 кв. метрів на одну людину.

Для отримання у користування житлової площі в гуртожитку необхідно подати заяву на ім'я керівника підприємства, установи, організації, органу місцевого самоврядування.

Адміністрація підприємства, установи, організації, органу місцевого самоврядування приймає рішення про надання особі житлової площі у гуртожитку, на підставі якого адміністрацією видається ордер, який є єдиним документом, що підтверджує право вселення на надану житлову площу в гуртожитку.

Користування житловою площею здійснюється:

  • у гуртожитках державної та комунальної форми власності - виключно за договором найму жилого приміщення, укладеним на підставі ордера;
  • у гуртожитках, що були включені до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, - за договором найму жилого приміщення, укладеним на підставі ордера, або на підставі договору оренди житла.

Наймачі житлової площі в гуртожитку і члени їх сімей, що проживають разом з ними, мають право: на своєчасне отримання ж/к послуг належної якості; на відшкодування збитків і шкоди через незадовільне утримання гуртожитку; на перепланування відповідно до статей 100 і 152 ЖК; на користування на рівних умовах допоміжними приміщеннями і обладнанням; на своєчасну заміну обладнання, яке стало непридатним, якщо інше не передбачене умовами договору найму (оренда); у разі проживання в окремих приміщеннях на вселення без згоди організації, що здійснює управління гуртожитком, своїх малолітніх або неповнолітніх дітей.

Наймачі ліжко-місць мають також рівні права на користування підсобними приміщеннями і обладнанням у ньому, встановлюють за узгодженням із співмешканцями порядок використання підсобних приміщень, а також черговість їх прибирання.

Наймачі зобов'язані своєчасно оплачувати проживання, підтримувати чистоту і порядок в житлових і допоміжних приміщеннях, дотримувати вимоги пожежної і газової безпеки, санітарні норми і правила, використовувати житлову площу за призначенням, забезпечувати за свій рахунок проведення ремонту житла, не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні допоміжними приміщеннями, не допускати виконання робіт і інших дій, що викликають псування приміщень, приладів і обладнання гуртожитку, порушують умови проживання інших осіб.

Плата за проживання в гуртожитку включає витрати на оплату житлово-комунальних послуг і інші витрати, необхідні для забезпечення створення належних умов для проживання (утримання майна гуртожитку) і організації побуту (заміна, прання, дезінфекція постільних речей тощо у разі їх видачі).

Нагадаємо, Мінрегіон врегулював порядок приватизації кімнат у гуртожитках.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»