Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здійснюють обслуговування своїх членів - виробників сільськогосподарської продукції, не маючи на меті одержання прибутку, і є неприбутковими організаціями. Це передбачено ч. 1 ст. 9 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17.07.1997 р. № 469/97-ВР (далі - Закон № 469).

Згідно з ч. 5 ст. 9 Закону № 469 після виконання зобов’язань сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу та відшкодування збитків за минулі періоди залишок фінансового результату господарської діяльності кооперативу розподіляється загальними зборами у вигляді відрахувань до фондів кооперативу, кооперативних виплат його членам та нарахувань на паї членам кооперативу, у тому числі асоційованим.

Однак одними з обов’язкових вимог, визначених п. 133.4 ПКУ, за яких неприбуткова організація не є платником податку на прибуток є, зокрема, заборона розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб (пп. 133.4.1 ПКУ), та використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 ПКУ).

Зважаючи на викладене ГУ ДФС у Львівській області зазначило, що сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом не можуть бути одночасно дотримані вимоги щодо утворення організації в порядку, що регулює діяльність такої організації, та заборони в установчих документах розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) та членів такої організації.

Отже, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не можуть бути визнані неприбутковими організаціями у розумінні ПКУ та перебувати в Реєстрі неприбуткових установ та організацій, і тому зобов’язані нараховувати і сплачувати податок на прибуток у порядку, встановленому р. III та підрозділом 4 р. XX ПКУ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»