Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 ПКУ, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у пп. 141.4.3 - 141.4.6 та 141.4.11 ПКУ) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності (пп. 141.4.2 ПКУ).

Таким чином, резидент сплачує податок до бюджету під час виплати коштів (доходів) юридичній особі - нерезиденту.

У разі якщо клієнт банку, який є власником домінуючого пакету акцій, здійснює операції з придбання акцій у акціонерів-нерезидентів та здійснює виплату коштів за такі акції через ескроу-рахунки, то утримання податку з доходів нерезидента та його подальшу сплату до бюджету повинен здійснювати власник такого рахунку (заявник вимоги).

При цьому при здійсненні виплат юридичним особам - нерезидентам слід враховувати вимоги ст. 103 ПКУ, якою встановлений порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України.

Відповідно до пп. 170.10.3 ПКУ у разі якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту - фізичній особі резидентом - юридичною особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента щодо таких доходів. Під час укладення договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання таким нерезидентом доходу з джерелом його походження в Україні, резидент зобов'язаний зазначити в договорі ставку податку, що буде застосована до таких доходів.

Таким чином, у разі якщо клієнт банку (юридична особа), який є власником домінуючого пакету акцій, здійснює через ескроу - рахунки виплату доходу фізичним особам (резидентам/нерезидентам) за придбані у таких осіб акції, то така юридична особа є податковим агентом.

ІПК ДФС від 21.06.2018 р.
№ 2769/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»