Кредиторська заборгованість підприємства — це сума його боргу іншим особам, які стосовно цього підприємства називаються кредиторами.

Відповідно до п. 5 П(С)БО 11 «Зобов’язання», якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. Така заборгованість у бухобліку списується на субрахунок 717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості».

Згідно з пп. 135.5.4 ПКУ (у редакції, що діяла до 31.12.2014) при визначенні об’єкта оподаткування у складі інших доходів враховуються суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку на прибуток у звітному податковому періоді, та суми безнадійної кредиторської заборгованості.

Відповідно до діючих норм податкового законодавства на теперішній час об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток, визначений шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Враховуючи вищевикладене, вартість списаної кредиторської заборгованості включається до складу бухгалтерського фінрезультату до оподаткування та включається до об’єкта оподаткування податком на прибуток.

Таке роз’яснення опублікувало на своєму офіційному веб-сайті ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»