До Головного управління Держпраці у Луганській області надходять запитання від підприємств щодо порядку внесення змін до існуючих актів за формою Н-5 та Н-1 (наприклад, у разі виявлення технічної помилки та коли розіслані матеріали).

Стосовно механізму виправлення допущеної помилки або неточності в затверджених актах форми Н-5 та Н-1 та скасування попередніх актів розслідування було роз’яснення Держпраці України (лист від 31.01.2012 р. № 716/0/3-1-6/12).

У разі, якщо комісією з розслідування під час складання актів за формою Н-5 та Н-1 допущено помилки або неточності, посадова особа Держпраці має право відповідно до пункту 34 Порядку проведення  розслідування  та ведення обліку нещасних випадків,  професійних  захворювань  і  аварій  на  виробництві, затвердженого постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232 (далі — Порядок), видавати обов'язковий для виконання роботодавцем припис за формою Н-9 щодо проведення розслідування (повторного розслідування) нещасного випадку, затвердження чи перегляду затверджених актів форми Н-5 та/або Н-1.

На виконання вимог зазначеного припису комісія з розслідування нещасного випадку складає нові акти, до яких вносяться необхідні зміни та уточнення, які після затвердження надсилаються роботодавцем особам та органам, визначеним у Порядку.

При цьому, на раніше складених актах робиться запис про підставу втрати їх чинності та зазначається номер та дата нових актів. Відповідні зміни також вносяться до журналу реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (додаток 7 Порядку).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»