Міндоходів затвердив Узагальнюючу податкову консультацію щодо оподаткування податком на прибуток операцій з відступлення права вимоги (факторингу) (наказ від 22.11.2013 р. № 697).

Нею передбачено, що для операцій з відступлення права вимоги (у тому числі по договорах факторингу) застосовується порядок оподаткування податком на прибуток, визначений п. 153.5 ПКУ, у разі якщо умови договорів з відступлення права вимоги (факторингу) відповідають вимогам Цивільного кодексу.

Тож, як розуміємо, щодо терміну «відступлення права вимоги» діє визначення з пп. 14.1.255 ПКУ. Проте для застосування норм оподаткування податком на прибуток відступлення права вимоги цього замало, потрібно, аби умови договору відповідали вимогам ЦКУ. В Узагальнюючій консультації основні з них згадано, зокрема, щодо форми вчинення правочину, відступлення без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором чи законом, щодо договору купівлі-продажу права вимоги тощо (ст.ст. 512, 513, 656, 1077 ЦКУ).

Узагальнююча податкова консультація щодо оподаткування податком на прибуток операцій з відступлення права вимоги (факторингу), затверджена наказом Міндоходів від 22.11.2013 р. № 697

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»