Відсутність колдоговору не є підставою для непроведення коригування зарплати. Такої позиції притримується Держпраці у листі від 17.05.2018 р. № 3933/4.1/4.1-ДП-18.

Адже законодавством про працю визначений порядок затвердження умов оплати праці за умови відсутності колдоговору. Відповідно до ст. 97 КЗпП, якщо колдоговір на підприємстві, в установі, організації не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити питання оплати праці з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Погоджується із цим і Мінсоцполітики у листі від 17.05.2018 р. № 838/0/101-18. Міністерство додає, що розміри посадових окладів (тарифних ставок), у тому числі і випадки їх підвищення, можуть встановлюватись в положенні про оплату праці або іншому локальному акті підприємства.

Коригування середньої зарплати передбачено для того, щоб працівники у випадку підвищення окладів (тарифних ставок) при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її розрахунку відповідно до норм Порядку № 100 не втрачали у заробітку, тож коригування середньої зарплати необхідно проводити і у разі відсутності колдоговору.

При цьому госпрозрахункові підприємства, організації та фізичні особи - підприємці коригування зарплати проводять з урахуванням їх фінансових можливостей.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»