Підприємство, яке фактично надає послуги із видалення відходів на власному полі фільтрації, однак надає вказаний об’єкт нерухомості в оренду, при калькулюванні вартості послуг з надання в оренду має враховувати й витрати на сплату ним екологічного податку за видалення відходів (прийняття до поля фільтрації - споруди стічних вод) згідно із матеріалами паспорту місця видалення відходів та обсягів стічних вод за договором. Надання в оренду нерухомого майна не звільняє від сплати екологічного податку за розміщення відходів.

Про це відмічає ГУ ДФС в Одеськiй областi в ІПК від 19.06.2018 р. № 2703/ІПК/15-32-12-05-12.

Підприємство у запиті до податківців проінформувало, що є власником поля фільтрації - споруди, яка як місце видалення відходів призначена для надання послуг в операціях з видалення рідких відходів, зокрема, у складі стічних вод (далі - Споруда).

Операції із прийняття (скидання) у поверхневі водойми (наприклад скидання рідких або мулистих відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо) додатком 2 до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою КМУ від 03.08.1998 р. № 1216 (далі - Порядок), віднесено до операцій з видалення відходів. При цьому, в межах Споруди відбувається акумулювання (осадження) шкідливих речовин з можливими подальшими процесами утилізації, знешкодження або захоронення осадів.

Порядком передбачено, що Споруда підлягає реєстрації як місце видалення відходів з відповідною паспортизацією об’єкта, у якому зазначається найменування і код відходів, їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»