Однією з умов для отримання орендарем права на викуп орендованого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) за ціною, визначеною за результатами його незалежної оцінки, є письмова згода орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень, які надають йому право на приватизацію майна шляхом викупу (ч. 2 ст. 18 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" від 18.01.2018 р. № 2269-VIII).

Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна затверджено наказом Фонду державного майна України від 25.05.2018 р. № 686 (далі - Порядок № 686).

Зокрема, згідно з п. 2 Порядку № 686, процедура надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна включає такі етапи:

  • подання заяви і пакета документів орендарем;
  • розгляд заяви і документації орендаря;
  • прийняття відповідного рішення.

Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна орендар подає заяву і такі документи (п. 3 Порядку № 686):

  • опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх проведення;
  • інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна;
  • приписи органів пожежного нагляду, охорони праці (за їх наявності);
  • довідку балансоутримувача про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;
  • завірену копію проектно-кошторисної документації, якщо інше не встановлено договором оренди;
  • звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід'ємних поліпшень.

Згода на здійснення поліпшень надається з урахуванням висновків комісії та умов договору у формі листа орендодавця орендарю, у якому міститься погодження на поліпшення орендованого майна (п. 7 Порядку № 686).

Після здійснення дозволених невід'ємних поліпшень орендар надає орендодавцю інформацію про завершення виконання робіт з поданням копій підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт. Орендодавець зобов'язаний протягом 5 робочих днів після отримання інформації про здійснені поліпшення внести до бази даних інформаційно-пошукової підсистеми Фонду державного майна України "Етап - Оренда" інформацію про зміст поліпшень, витрати на поліпшення та джерело їх фінансування. Це передбачено п.п. 9, 10 Порядку № 686.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»