Народним депутатом внесено законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо технічних виправлень)» (№ 8470), який має на меті удосконалити окремі питання сплати податків.

1. Виявлено різні вартісні підходи в обчисленні строків амортизації матеріальних активів підприємства та у віднесенні матеріальних активів до категорії «основних засобів».

Доцільно буде визначити основною прив’язкою для обчислення строків амортизації саме належність чи неналежність тих чи інших матеріальних активів до категорії «основних засобів», чим самим уніфікувати підхід до цього питання. Адже діюча норма 138.3.3 ПКУ до основних засобів та інших необоротних активів відносить машини та обладнання, вартість яких перевищує 2500 гривень, а підпункт  14.1.138 ПКУ відносить до основних засобів матеріальні активи, які мають відповідати таким критеріям: їх вартість перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) їх з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

2. Пункт 165.1.39 ПКУ не дає однозначної відповіді на питання, яку саме суму треба оподатковувати ПДФО у випадку обдаровування юридичною особою фізичної особи негрошовим подарунком у сумі, яка перевищує неоподатковуваний розмір, передбачений п. 165.1.39 ПКУ. По вищенаведеному питанню ДФСУ робить діаметрально протилежні роз’яснення.

З останніх ІПК ДФСУ витікає, що оподаткуванню ПДФО підлягає УСЯ вартість подарунку, а не тільки сума перевищення зазначена у п. 165.1.39 ПКУ.

Тож запропоновано зміни до пп. 165.1.39 ПКУ щодо невключення до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку  вартості дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) в частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної зарплати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі.

3. Також запропоновано підвищити до 500 розмірів встановленої на 1 січня поточного року мінімальної зарплати (без урахування ПДВ) поріг для обовязкової реєстрації платником ПДВ.

Пропонується аби законодавчі зміни запрацювали із 01.01.2019.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»