КМУ затвердив новий Порядок визначення розміру компенсації вартості гуртожитків, які включені до статутних капіталів товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації). Для розрахунку розміру компенсації власники гуртожитків подають до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:

  • заяву про надання компенсації;
  • витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • перелік нерухомого майна, переданого у власність товариства, або акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу товариства, утвореного в процесі приватизації (корпоратизації);
  • типову форму № ОЗ-14 «Розрахунок амортизації основних засобів» для визначення суми амортизації основних засобів;
  • визначені законодавством документи, які підтверджують факт виконання будівельних робіт у разі проведення капітального ремонту гуртожитків.

Приймають рішення про надання або відмову в наданні компенсації, розраховують її розмір та інформують про це власників гуртожитків протягом 30 днів із дня подання документів.

Розмір компенсації розраховується виходячи з вартості гуртожитків, за якою їх включено до статутних капіталів товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), з урахуванням її зменшення внаслідок нарахованого фізичного зносу та збільшення в результаті фактичних витрат власників гуртожитків на проведення капітального ремонту під час перебування гуртожитків у їх власності.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку визначення розміру компенсації вартості гуртожитків, які включені до статутних капіталів товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації)» від 30.10.2013 р. № 859.

Набирає чинності з моменту опублікування

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»