Для виправлення помилки, допущеної при складанні податкової накладної у індивідуальному податковому номері (далі — ІПН) покупця, платнику податку необхідно:

  • скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, у якому зазначити такий помилковий ІПН покупця та зі знаком «–» показники розділу Б табличної частини такої податкової накладної;
  • скласти та зареєструвати в ЭРПН нову податкову накладну з правильним ІПН покупця, у полі «Дата складання» якої зазначити дату виникнення податкових зобов’язань за операцією з постачання товарів/послуг такому покупцю.

При цьому у графі 2 розрахунку коригування, який складається для виправлення помилки в ІПН покупця, допущеної у податковій накладній, тимчасово (до внесення змін до порядку заповнення та форми податкової накладної) доцільно використовувати причину коригування: «Повернення товару або авансових платежів».

Таке роз’яснення ДФС опублікувала в підкатегорії 101.16 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»