Відповідно до ст. 418, ст. 420 ЦКУ право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦКУ та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та/або майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об’єктів права інтелектуальної власності визначається ЦКУ та іншим законом. До об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні таємниці.

При цьому згідно з нормами ЦКУ під комерційною таємницею розуміється інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

В бухобліку права інтелектуальної власності обліковуються у складі нематеріальних активів.

У разі якщо комерційна таємниця, яку придбав платник податку на прибуток, відноситься до нематеріальних активів згідно з правилами бухобліку, то амортизація таких активів здійснюється відповідно до пп. 138.3.4 ПКУ за умови використання їх у господарській діяльності.

Водночас здійснення товариством на користь компанії-нерезидента виплати компенсації вартості товару – нематеріального активу не підлягає оподаткуванню податком на репатріацію відповідно до пп. 141.4.2 ПКУ.

При цьому в частині оподаткування ПДВ передачу комерційної таємниці за договором слід розглядати як постачання послуг і визначати місце їх постачання відповідно до ст. 186 ПКУ.

З питання віднесення послуг до певної категорії послуг, у тому числі перелічених у п. 186.3 ПКУ, можна звернутися до Мінекономрозвитку.

Такі висновки зробила ДФСУ в ІПК від 01.06.2018 р. № 2436/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»