ДФС розглянула питання платника податку: як подається Звіт про суми податкових пільг платником податку, який має пільги з податку на прибуток і подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств лише раз на рік?

Податківці вказали на те, що суб'єкти господарювання, що скористалися пільгами з податку на прибуток підприємств, які подають податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за базовий (звітний) податковий період, що дорівнює календарному року, відображають суми отриманих пільг з податку на прибуток підприємств у Звіті про суми податкових пільг за підсумками податкового (звітного) року.

Зокрема, п. 137.5 ПКУ встановлено, що річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку:

а) платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

б) виробників сільськогосподарської продукції;

в) платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний (податковий) період, не перевищує 20 мільйонів гривень.

Роз'яснення з розділу 102.23 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»