ДФС надала деякі роз'яснення щодо застосування суб'єктами господарювання тимчасових митних декларацій.

Зокрема, контролери завважили, що оформлення тимчасової митної декларації з підстав відсутності точних відомостей про характеристики товарів можливе лише у разі, якщо в результаті перевірки наявних документів посадовою особою підрозділу митного оформлення митниці встановлено факт відсутності у декларанта документів, які містять необхідні відомості про товар, зазначені в п. 5 ч. 8 ст. 257 МКУ.

Якщо встановлено, що наявних у декларанта відомостей достатньо для заповнення митної декларації у звичайному порядку, в оформленні товарів за тимчасовою митною декларацією надається картка відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні, випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

У разі якщо за результатами досліджень з метою встановлення точних відомостей про код товару згідно з УКТ ЗЕД можуть бути встановлені характеристики товару, які впливають на можливість віднесення такого товару до таких, що підпадають під дію встановлених законодавством України заборон та/або обмежень, випуск товарів відповідно до заявленого митного режиму із застосуванням тимчасової декларації не здійснюється.

Також контролери відзначили, що у випадку встановлення митницею ДФС факту неподання у встановлений законом строк додаткової митної декларації, внаслідок чого до державного бюджету не сплачено митні платежі, є підстави для розгляду питання про наявність ознак порушення митних правил, передбаченого ст. 485 МКУ. Порушення строків подання додаткової митної декларації є підставою для накладення на платника податків штрафних санкцій згідно з п. 120.1 ПКУ.

Якщо декларант або уповноважена ним особа подає додаткову митну декларацію у встановлені строки, однак без врахування рішення митниці ДФС про визначення коду товару, прийнятого після випуску товарів у вільний обіг за тимчасовою митною декларацією, слід керуватися ч. 7 ст. 69 МКУ, згідно з якою рішення органів доходів і зборів щодо класифікації товарів для митних цілей є обов'язковими.

Тобто виконання декларантом обов'язку подати у встановлені строки додаткову митну декларацію, яка містить точні відомості про товари, задекларовані за тимчасовою митною декларацією, є можливим лише у разі подання митниці додаткової митної декларації з точними даними на підставі прийнятого митницею рішення про визначення коду товарів.

Лист ДФСУ від 27.04.2018 р.
№ 12685/7/99-99-18-02-01-17

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»