Щодо заповнення порядкового номера на прибутковому/видатковому ордері ГУ ДФС у м. Києві вважає, що даний реквізит повинен співпадати з номером касового ордера та записом в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.

Касир під час одержання касових ордерів або видаткових відомостей зобов'язаний перевірити:

1) наявність і справжність на документах підписів, а на видатковій відомості - дозвільного напису керівника установи/підприємства або осіб, які ним уповноважені;

2) правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів;

3) наявність перелічених у документах додатків.

Отже реквізит "Додаток" у видатковому/прибутковому касовому ордері необхідно заповнювати словами із зазначенням реквізитів документів, їх номерів та дат.

Приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковим або видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій книзі.

Лист ГУ ДФС У м. Києві від 25.05.2018 р.
№ 24376/10/26-15-14-09-12

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»