Суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами: з фізичними особами - у розмірі до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень уключно. Це передбачає Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (даліПоложення № 148).

При цьому ДФС в ІПК від 22.05.2018 р. № 2260/6/99-99-14-05-01-15/ІПК вважала, що обмеження 50 000 грн. стосується виключно готівкових розрахунків між суб’єктом господарювання та фізичною особою за товари, роботи, послуги та таке обмеження не розповсюджується на розрахунки по виплатах, пов’язані з оплатою праці співробітників.

Разом з тим, для отримання роз’яснення з порушених питань запропонувала звернутись до НБУ.

НБУ у листі від 22.05.18 р. № 50-0007/28247 вказав, що установлені вимоги поширюються на розрахунки за правочинами за участі суб’єктів господарювання, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, у тому числі на видачу та повернення коштів під звіт, фінансової допомоги, виплати, пов’язані з оплатою праці.

Відмітимо, що із 01.06.2018 внесно зміни до Положення № 148. У п. 7 цього документа фактично з’явилося нове обмеження: фізособи мають право здійснювати розрахунки готівкою із СГ протягом одного дня за одним або декількома платіжними документами в розмірі до 50000 грн включно.

Таким чином, Нацбанк нарешті скасував усі питання щодо вказаного обмеження: тепер воно стосується не лише розрахунків СГ із фізособами, але й фізосіб із СГ. Як в одному, так і в другому випадках платежі на суму понад 50000 грн слід проводити:

  • через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством України порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунка;
  • шляхом переказу коштів із поточного рахунка на поточний рахунок;
  • шляхом унесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку.

Саме про це йшлося у матеріалі «Касові операції – 2018: НБУ встановлює перехідний період для використання старих форм касових документів».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»