Міносвіти з метою реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери наказом від 01.06.2013 р. № 665 затвердило Кваліфікаційні характеристики професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів.

Кваліфікаційні характеристики застосовуються як нормативні документи й можуть стати основою для розробки посадових інструкцій, що містять конкретний перелік посадових обов’язків працівників з урахуванням особливостей організації праці та управління, їх прав, відповідальності та компетентності. За необхідності посадові обов’язки, зазначені у кваліфікаційній характеристиці працівника, можуть бути розподілені між кількома виконавцями або кола їх обов’язків порівняно з обов’язками, що визначені відповідними кваліфікаційними характеристиками, можуть бути розширені. У такому разі без зміни назви посади працівнику за його згодою може бути доручено виконання обов’язків, що передбачені кваліфікаційними характеристиками інших посад, які близькі за змістом робіт та аналогічні за складністю.

Окрім цього, у кваліфікаційній характеристиці посади педагогічного, науково-педагогічного працівника має бути відображено його компетентності. Компетентність — якість дій працівника, що забезпечують адекватне та ефективне вирішення профзавдань, що мають проблемний характер, а також готовність нести відповідальність за свої дії. До головних складових компетентності педагогічних працівників належать: професійна, комунікативна, інноваційна, правова.

Наказ Міносвіти «Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів» від 01.06.2013 р. № 665

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»