Мінкультури упорядковує безперешкодний і безоплатний доступ громадян до послуг клубних та бібліотечних закладів. Про це свідчить затверджений міністерством Державний стандарт надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності.

Відповідно до затвердженого стандарту, до безоплатних послуг віднесли:

1) для клубних закладів:

  • забезпечення участі в аматорських художніх колективах, гуртках, студіях, любительських об'єднаннях тощо, які фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
  • надання в користування матеріалів методичних, інформаційних, довідкових відділів (структурних підрозділів), які функціонують у складі клубних закладів (за наявності методичного відділу (сектору));
  • надання консультативно-методичних послуг з культурно-просвітницької роботи;
  • надання послуг із проведення культурно-масових заходів;
  • користування веб-сторінкою, іншими інформаційними ресурсами клубного закладу в мережі Інтернет.

2) для бібліотечних закладів:

  • надання інформації про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат бібліотеки;
  • надання консультаційної допомоги щодо пошуку і вибору джерел інформації;
  • надання в тимчасове користування документів із бібліотечних фондів;
  • користування веб-сторінкою, іншими інформаційними ресурсами бібліотеки в мережі Інтернет.

Наказ Мінкультури «Про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності»  від 15.10.2013 р. № 983.
Набирає чинності з дня опублікування

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»