Козятинське об’єднане управління Пенсійного фонду України, на своєму офіційному веб-сайті,  звертає увагу на документи, необхідні для призначення пенсії, зокрема подається:

1.  заява;

2. паспорт або інший документ, що засвідчує особу, та його копія;

3. документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його копія;

4. документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року №637, та їхні копії;

5. довідка про заробітну плату (дохід) по 30.06.2000 ( за бажанням особи, або у випадках , передбачених законодавством);

6. документи, які засвідчують особливий статус ( за наявності);

7. фото для виготовлення пенсійного посвідчення.

Для осіб, визнаних інвалідами додатково подаються документи:

- орган Пенсійного фонду України додає виписку з акту огляду медико-соціальної експертної комісії(МСЕК).

До заяви для призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби:

- копія свідоцтва про хворобу, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про хворобу подаються довідка з військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

До заяви на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника:

- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника (подається , якщо особа, яка звернулася з заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, має таку документи) та його копія;

- свідоцтво про народження або паспорт непрацездатного члена сім’ї, якому призначається пенсія, та їхні копії;

- довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);

-  свідоцтво органу ДРАЦС про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісти відсутнім, або оголошення його померлим та його копія;

-  документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання його безвісти відсутнім, або оголошення його померлим та його копія;

-  довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника навчаються за денною формою навчання;

- документи про перебування членів сім’ї ( крім дітей) на утриманні померлого годувальника;

- експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС ( за наявності);

-  виписки із актів огляду в МСЕК дорослих членів сім’ї, яким право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника надається внаслідок їхньої інвалідності;

-  до заяви на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника сім’ї військовослужбовця строкової служби додається документи, одержаний від військової частини або районного ( міського) військового комісаріату чи іншої військової установи , що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісти відсутнім, або оголошення його померлим.

Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво ДРАЦС про смерть, довідка з військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов’язана з проходженням військової служби.

Для призначення пенсії за вислугу років або на пільгових умовах:

-  документи, що підтверджують стаж роботи, який дає право на призначення такого виду пенсії.

Для призначення пенсії державним службовцям:

-  документи, що підтверджують стаж роботи (у разі необхідності) , довідку про заробітну плату за періоди роботи, визначені законодавством.

Представник за довіреністю надає: довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, яка підтверджує його повноваження.

Якщо пенсіонером є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, законні представники (батьки,опікуни), піклувальники, представники закладу, який здійснює опіку та піклування , надають:

  • паспорт
  • документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження);
  • рішення суду ( за наявності).

Термін розгляду заяви - не пізніше 10 календарних днів після її надходження та за наявності всіх необхідних документів.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»