В податковій накладній, що складається при анулюванні реєстрації платника ПДВ за товарами/послугами, необоротними активами, які були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у верхній лівій частині у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться помітка «X» та зазначається тип причини — «10».

У рядку «Індивідуальний номер отримувача (покупця)» в таких податкових накладних проставляється умовний індивідуальний податковий номер «600000000000», а в рядку «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (П.І.Б.).

Розділ Б податкової накладної заповнюється в такому порядку:

• в графі 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця» — зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, на підставі яких формувався податковий кредит;

• в графі 4 «Умовне позначення українське» — вказується «грн»;

• в графі 10 «Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ» — вказується вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується податок, згідно з основною ставкою податку та ставкою податку 7%, які застосовуються при нарахуванні податкових зобов’язань;

графа 11 заповнюється виключно платниками ПДВ – сільськогосподарськими товаровиробниками;

графи 3.1, 3.2, 3.3, 5 – 9, 11 не заповнюються.

Такий порядок заповнення відповідної податкової накладної визначила ДФС у роз’ясненні в підкатегорії 101.16 системи «ЗІР».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»