Витрати платника податку, пов'язані з розробкою веб-сайту та його розміщенням в мережі Інтернет (реєстрація доменного імені та хостинг), відносяться до 6 групи - інші нематеріальні активи. При цьому розрахунок амортизації здійснюється відповідно до норм п. 138.3 ПКУ.

Про це повідомили податківці в роз'ясненні із розділу 102.05 "ЗІР" і нагадали наступне:

•  веб-сайт відноситься до об'єктів права інтелектуальної власності (авторського права) (ч. 1 ст. 433 ЦКУ та ст. 8 Закону № 3792-XII);

• розміщення веб-сайту в мережі Інтернет передбачає реєстрацію доменного імені та власне розміщення веб-сайту (хостинг);

• нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має фізичної субстанції, матеріальної форми та може бути ідентифікований (п. 8 МСБО 38 та п. 4 П(С)БО 8);

•  у податковому обліку до групи 6 включаються інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо) (п. 138.3.4 ПКУ).

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»