При розбудові в Україні другого рівня системи пенсійного забезпечення пропонується взяти за основу комбіновану модель, яка має передбачати наступне:

- створення Накопичувального фонду (НФ) як окремої юрособи зі статусом прибуткової організації;

- загальний операційний нагляд за діяльністю системи здійснюватиме Рада НФ, при цьому ПФУ надаватиме НФ послуги персоніфікованого обліку учасників.

- кошти НФ будуть передаватися в управління авторизованим для другого рівня компаніям з управління активами (КУА). Функція зберігання пенсійних активів буде покладена на авторизовані для другого рівня банки-зберігачі.

Адміністрування Накопичувального фонду буде здійснюватись ПФУ, до функцій якого буде віднесено ведення персоніфікованого обліку та обслуговування учасників системи.

Державне регулювання та нагляд у системі накопичувального пенсійного забезпечення здійснюється Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку.

До роботи з активами системи накопичувального пенсійного забезпечення будуть допущені недержавні пенсійні фонди, які пройдуть процедуру авторизації.

Учасники системи обирають авторизовану компанію з управління активами НФ або авторизований недержавний пенсійний фонди, в яких вони бажають формувати свої обов'язкові пенсійні накопичення, при цьому такий вибір можна змінювати 1 раз на 6 місяців.

Для запровадження системи накопичувального пенсійного забезпечення на основі запропонованої Концепції є необхідним розробка та прийняття Верховною Радою України ряду законопроектів. Це досить довготривалий процес, тому навряд до кінця року слід очікувати на значні зрушення у цьому питанні.

Рішення НКЦПФР від 01.06.2018 р № 364

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»