Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях здійснюється відповідно до п. 3 р. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій у порядку та за формою згідно з таблицею 2 «Перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях» додатку Д7 до декларації з ПДВ.

Відповідно до встановленої форми таблиці 2 додатка Д7:

• у графі 2 і 3 таблиці 2 додатка Д7 відображаються обов’язкові реквізити зведеної податкової накладної (дата складання — графа 2, реєстраційний номер — графа 3), складеної відповідно до п. 199.1 ПКУ та зареєстрованої в ЄРПН. Незалежно від дати реєстрації в ЄРПН зведена податкова накладна, складена відповідно до п. 199.1 ПКУ, підлягає відображенню в рядках 4.1 та/або 4.2 (залежно від застосованої ставки податку: основна чи 7 %) декларації того звітного (податкового) періоду, за результатами якого вона складена;

• у графі 4 і 5 відображаються обов’язкові реквізити розрахунку коригування до податкової накладної, складеної відповідно до п. 199.1 ПКУ та зареєстрованої в ЄРПН. Розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН. Розрахунки коригування, складені в зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях до зведених податкових накладних, складених відповідно до п. 199.1 ПКУ, підлягають відображенню в таблиці 2 додатка Д7 за останній звітний (податковий) період року (у разі анулювання реєстрації платника ПДВ, у тому числі за рішенням суду — у звітному (податковому) періоді, у якому відбулося таке анулювання) незалежно від факту їх реєстрації в ЄРПН чи дати такої реєстрації;

• у графі 6 таблиці 2 додатка Д7 відображаються обсяги постачання, що підлягають коригуванню за основною ставкою. Значення кожного з рядків графи 6 таблиці 2 додатка Д7 дорівнює значенню рядка IV «Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на додану вартість, що оподатковуються за основною ставкою (+) (-) (код ставки 20)» розділу А відповідного розрахунку коригування;

• у графі 7 таблиці 2 додатка Д7 відображаються обсяги постачання, що підлягають коригуванню за ставкою 7 %. Значення кожного з рядків графи 7 таблиці 2 додатка Д7 дорівнює значенню рядка V «Усього підлягають коригуванню обсяги постачання без урахування податку на Додану вартість, що оподатковуються за ставкою 7% (+) (-) (код ставки 7)» розділу А відповідного розрахунку коригування;

• у графі 8 таблиці 2 додатка Д7 відображається сума податку, яка збільшує або зменшує (-) суму податкових зобов’язань. Значення кожного з рядків графи 8 таблиці 2 дорівнює значенню рядка II «сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту за основною ставкою (+) (-)» розділу А відповідного розрахунку коригування.

Значення граф 6, 7, 8 та 9 рядка «Всього» таблиці 2 додатка Д7 переносяться до розділу «Коригування податкових зобов’язань згідно з пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу» таблиці 1 додатка Д1 до декларації з ПДВ за останній звітний (податковий) період року (у разі анулювання реєстрації платника ПДВ, у тому числі за рішенням суду — у звітному (податковому) періоді, у якому відбулося таке анулювання).

Значення граф 6 та 8 рядка «Всього» таблиці 2 додатка Д7 переносяться до рядка 4.1 декларації (колонка А та колонка Б відповідно) за останній звітний (податковий) період року (у разі анулювання реєстрації платника ПДВ, у тому числі за рішенням суду — у звітному (податковому) періоді, у якому відбулося таке анулювання).

Таке роз’яснення опублікувала ДФС у підкатегорії 101.23 системи «ЗІР».

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»