Платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань виключно щодо ціни контрольованої операції, умови здійснення якої не відповідають принципу «витягнутої руки» та за умови, якщо це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

При цьому платник податків обраховує діапазон ціни для кожної контрольованої операції окремо та визначає необхідну суму коригування щодо такої контрольованої операції. Утім, ПКУ не передбачено обчислення сальдо від розрахованих позитивних та від’ємних показників коригування окремих контрольованих операцій платника податку, тому при визначенні загальної суми збільшення податкових зобов’язань необхідно враховувати лише контрольовані операції, у яких сума коригування призведе до збільшення фінансового результату до оподаткування.

Платник податку на прибуток при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених ст. 39 ПКУ, збільшує фінансовий результат податкового (звітного) року:

  • на суму перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», над договірною (контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухобліку) реалізованих товарів (робіт, послуг);
  • на суму перевищення договірної (контрактної) вартості (вартості, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухобліку) придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки» (пп. 140.5.1 та пп. 140.5.2 ПКУ).

Платник податків, який здійснює самостійне коригування ціни контрольованої операції відповідно до ст. 39 ПКУ після спливу терміну подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний податковий рік має право подати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати без застосування штрафу, якщо такий уточнюючий розрахунок подається у строк не пізніше 1 жовтня року, наступного за звітним (п. 50.1 ПКУ).

Платники податку на прибуток, які в звітному періоді здійснювали контрольовані операції, для проведення самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань, складають та подають Додаток ТЦ до декларації з податку на прибуток. У цьому додатку здійснюється розрахунок різниць, які відображаються у рядках 3.1.3 ТЦ та 3.1.4 ТЦ додатка РІ для коригування фінансового результату до оподаткування.

Коригування ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої руки», здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України, на дату здійснення такої контрольованої операції, що є датою переходу прав власності на товари або датою виконання робіт або надання послуг.

ІПК ДФСУ від 25.05.2018 р.
№ 2340/6/99-99-12-03-07-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»