МОЗ України затвердив порядок, який визначає процедуру проведення перевірки заяви та документів, поданих для отримання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством).

Проведення перевірки заяви та документів, які подають для отримання спеціального дозволу, здійснюється відповідальним структурним підрозділом МОЗ України. Рішення щодо видачі або відмови у видачі спеціального дозволу приймається постійно діючою комісією МОЗ України з питань видачі спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) (далі — Комісія) протягом 30 робочих днів із дня подання заяви та документів.

Не пізніше 5 робочих днів із дати затвердження МОЗ України рішення Комісії заявнику направляється письмове повідомлення про видачу спеціального дозволу або про відмову в його видачі із зазначенням передбачених законодавством підстав для такої відмови.

Одним із документів, що подає заявник, є атестаційно-експертний висновок, що підтверджує наявність цілительських здібностей. МОЗ України визначило новий порядок видачі такого висновку. Він затверджений наказом МОЗ від 23.09.2013 р. № 822.

Для отримання атестаційно-експертного висновку претендент має пройти декілька етапів:

  • співбесіду, для проходження якої він має надати документи, визначені в пп.1.5;
  • атестацію, за результатами якої визначається рівень його знань;
  • експертну оцінку його цілительських здібностей.

Якщо претендент набрав менше ніж 70% правильних відповідей на тестові та ситуаційні завдання за результатами атестації та/або діагностичний та/або лікувальний ефект спостерігається менше ніж у 80% за результатами експертизи, йому відмовляють у видачі атестаційно-експертного висновку.

Якщо ж під час проходження атестації та експертизи претендент отримав позитивні результати, йому видається атестаційно-експертний висновок, строк дії якого становить 5 років (наразі строк його дії складає 3 роки).

         Накази МОЗ України від 23.09.2013 р. № 822, № 823

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»