Суб’єкт господарювання, що прийняв рішення про виплату дивідендів учаснику товариства - резиденту, на підставі пп. 57.11.2 ПКУ сплачує авансовий внесок з податку на прибуток до/або одночасно з виплатою дивідендів.

При цьому сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає поверненню платнику податків або зарахуванню в рахунок погашення грошових зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів).

Тобто сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів, що не врахована в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток за звітний період, у якому сплачена така сума авансових внесків, повинна враховуватися в рахунок зменшення податкового зобов’язання наступних звітних (податкових) періодів до її повного погашення.

Згідно форми декларації з податку на прибуток, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897, сума авансового внеску, яка має бути сплачена при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді, відображається у рядку 6 додатка АВ до декларації та переноситься до рядка 20 АВ декларації.

Сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний(і) податковий(і) (звітній(і)) рік (роки), за результатами якого(их) виплачуються дивіденди, відображається у рядку 4 додатка АВ до декларації. При цьому відповідно до форми додатка АВ до декларації для розрахунку цієї суми враховується позитивне значення об’єкта оподаткування (рядок 04 декларації).

З огляду на викладене у разі якщо дивіденди сплачуються за податковий (звітний) рік, за результатами якого об’єкт оподаткування має від’ємне значення, то авансовий внесок з податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету до/або одночасно з виплатою таких дивідендів, розраховується з усієї суми дивідендів, що підлягають виплаті.

Розрахунок зменшення нарахованої суми податку на прибуток на суму сплачених авансових внесків здійснюється у додатку ЗП до декларації, а саме:

  • у рядку 16.2 додатка ЗП відображаються авансові внески, нараховані та сплачені у звітному (податковому) періоді (значення показника рядка 6 додатка АВ до декларації);
  • у рядку 16.3 — авансові внески, нараховані та сплачені у минулих звітних (податкових) періодах, які не враховані у зменшення податку на прибуток (значення показника рядка 16.4.2 додатка ЗП до декларації попереднього звітного (податкового) року);
  • у рядку 16.4 — сумарне значення рядка 16.2 (нараховані та сплачені авансові внески у звітному (податковому) періоді та рядка 16.3 (авансові внески, не зараховані у зменшення податку у минулих періодах), у тому числі:
  • у рядку 16.4.1 — нараховані та сплачені у поточному звітному (податковому) періоді авансові внески, що відносяться на зменшення нарахованої суми податку на прибуток за такий звітний період. Платники податку, які подають декларацію щоквартально, відображають у рядку 16.4.1 нараховані та сплачені у першому кварталі, півріччі, трьох кварталах, році авансові внески при виплаті дивідендів, що відносяться на зменшення нарахованої суми податку на прибуток за такий перший квартал, півріччя, три квартали, рік;
  • у рядку 16.4.2 — нараховані та сплачені авансові внески, що відносяться на зменшення нарахованої суми податку на прибуток в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 16.4 - рядок 16.4.1, переноситься до рядка 16.3 додатка ЗП до рядка 16 декларації за наступний звітний (податковий) рік).

 

ІПК ДФСУ від 24.05.2018 р.
№ 2312/6/99-99-12-03-06-15/ІПК

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»