Платники податку на прибуток під час розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо основних засобів четвертої групи можуть використовувати починаючи з 1 січня 2017 року мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює два роки, якщо витрати на придбання таких основних засобів понесені (нараховані) платником податків після 1 січня 2017 року та в разі, якщо для таких основних засобів одночасно виконуються вимоги, наведені у п. 43 підрозд. 4 розд. XX "Перехідні положення" ПКУ.

Водночас платник податку втрачає право на "пільгову" прискорену амортизацію, якщо частина вартості основних засобів 4 групи була оплачена до 01.01.2017.

ІПК від 23.05.2018 р. № 2285/6/99-99-15-02-02-15/ІПК.

 

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»