Роботодавець має право відсторонити працівника від роботи у наступних випадках (ст. 46 КЗпП):

появи на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;

в інших випадках, передбачених законодавством.

Під відстороненням працівника від роботи слід розуміти один із випадків, передбачених законодавством, призупинення трудових правовідносин, яке полягає в тимчасовому увільненні працівника від обов’язку виконувати роботу за укладеним трудовим договором і тимчасове увільнення роботодавця від обов’язку забезпечувати працівника роботою або створювати умови для її виконання.

Відсторонення від роботи працівника здійснюється роботодавцем з підстав передбачених законодавством з власної ініціативи та/або на вимогу третіх сторін (суду, органів державного нагляду та контролю, та інших уповноважених органів) та оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця, з викладенням підстав та строків відсторонення, з яким працівник має ознайомитись негайно під розпис, адже таке рішення має істотне значення у реалізації права працівника на працю.

У випадку відсторонення працівника від роботи з припиненням виплати зарплати, допомога по тимчасовій непрацездатності не надається, оскільки допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі, як повна або часткова компенсація заробітної плати, котру вона втрачає внаслідок захворювання, або інших страхових випадків.

Відповідно до умов ст. 82 КЗпП відсторонення працівника від роботи не враховується до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку. За період відсторонення від роботи без збереження заробітної плати сплата страхового внеску на соціальне страхування не здійснюється, і такий період до страхового стажу не зараховується.

Працівник може піти у відпустку під час відсторонення від роботи в разі:

якщо настав строк надання щорічної відпустки відповідно до затвердженого графіка відпусток;

за згодою власника;

коли відсторонений від роботи співробітник належить до категорії працівників, яким власник зобов’язаний надати відпустку в зручний час.

Заступник начальника Управління Держпраці у Рівненській області відповіла на питання: що слід розуміти під тимчасовим відстороненням працівника від роботи, якими нормативно-правовими документами регулюється така ситуація, якщо у цей час працівник захворів?

 

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»