ДФС оприлюднила Проект наказу Мінфіну України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307».

Прийняття вказаного нормативно-правового акта врегулює питання щодо реєстрації платниками ПДВ в ЄРПН «зайво» складених податкових накладних (наприклад, двох і більше податкових накладних, складених на одну операцію з постачання товарів/послуг) та складання і реєстрації в ЄРПН розрахунків коригування до них.

Також цим проектом визначено методику виправлення помилок у заголовній частині податкової накладної та в кількісних та/або вартісних показниках табличної частини податкової накладної, яка відповідає тій, що наразі діє.

Разом з тим цим проектом передбачено затвердження у новій редакції форми податкової накладної та внесення змін до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307, зокрема:

• складання зведеної податкової накладної в частині зазначення коду однієї з ознак у графі «Зведена податкова накладна» (замість помітки «Х»);

• складання податкової накладної за щоденними підсумками. У разі складання податкової накладної за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» такої податкової накладної робиться помітка «Х» та зазначається тип причини 11. При цьому у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія та/або номер паспорта» не заповнюється. Інші показники такої податкової накладної заповнюються за загальними правилами;

• складання розрахунку коригування у разі допущення помилки в реквізитах заголовної частини податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН, які не заважають ідентифікувати здійснену операцію.

Також буде внесено норма за якою, якщо податкова накладна, що коригується, складена за формою, яка не містить обов’язкових до заповнення показників, передбачених формою, чинною на день реєстрації розрахунку коригування до неї, то показники такої податкової накладної попередньо мають бути приведені у відповідність до чинної форми податкової накладної шляхом подання розрахунку коригування із зазначенням у ньому показників, які відсутні в податковій накладній.

Текст проекту відповідного наказу та проекти форм податкової накладної та розрахунку коригування ДФСУ опублікувала на своєму офіційному веб-сайті.

Пропонується аби наказ набрав чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

 

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»