Платник податку на прибуток, що формує різниці, збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму 30 % вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, зазначених у п. 140.2 та пп. 140.5.6 ПКУ, та операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), придбаних, зокрема, у нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого постановою Кабміну від 04.07.2017 р. № 480 "Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи".

Якщо нерезидент, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого постановою Кабміну № 480, у звітному році сплачував податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника податків з ним за відсутності критеріїв, визначених підпунктами "а" - "в" пп. 39.2.1.1 ПКУ, визнаються неконтрольованими.

Тож операції такого нерезидента, з придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, визнаються неконтрольованими, і платник податку не формує різницю відповідно до вимог пп. 140.5.4 ПКУ.

ІПК ДФС від 21.05.2018 р. № 2240/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»