Податківці розглянули питання щодо застосування ПДВшної пільги для операцій з постачання програмної продукції, а також операцій з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті, передбаченої в п. 261 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ. Згідно роз’яснень ДФС у разі, якщо:

  • згідно з умовами цивільно-правового договору постачальником – платником ПДВ надається доступ покупцю до відповідного контенту у звуковій, текстовій або графічній формах, розміщеного на WAP-порталі і/або HTTP, та скориставшись таким доступом покупець отримує програмну продукцію (її копію), то для цілей оподаткування ПДВ операція з надання доступу до такого контенту розцінюється як операція з постачання програмної продукції, яка звільняється від оподаткуванню ПДВ відповідно до п. 261 підрозділу 2 р. XX ПКУ. При цьому, якщо згідно з умовами договору під наданням доступу до відповідного контенту у звуковій, текстовій або графічній формах, розміщеного на WAP-порталі і/або HTTP, розуміється виключно надання права на пошук, обробку, отримання інформації та інші аналогічні дії, що здійснюються за допомогою такого контенту, без фактичного постачання покупцю програмної продукції (її копії), то операція з надання такого доступу розцінюється як операція з надання послуг, яка піддягає оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%;
  • згідно з умовами цивільно-правового договору платником ПДВ - постачальником надається доступ покупцю до програмної продукції, у тому числі онлайн-сервісу (інтернет-сервісу, інтернет-платформи), та, скориставшись таким доступом, платник отримує програмну продукцію (її копію), то для цілей оподаткування ПДВ операція з надання доступу до онлайн-сервісу (інтернет-сервісу, інтернет-платформи) розцінюється як операція з постачання програмної продукції, яка звільняється від оподаткування ПДВ відповідно до п. 261 підрозділу 2 р. XX ПКУ. При цьому, якщо згідно договору під наданням доступу покупцю до програмної продукції, у тому числі онлайн-сервісу (інтернет-сервісу, інтернет-платформи), розуміється виключно надання права на здійснення аналізу якості сигналу мережі стільникового зв’язку, збору статистичних даних щодо наданих телекомунікаційних послуг та інших аналогічних дій без фактичного постачання покупцю програмної продукції (її копії), то операція з надання такого доступу розцінюється як операція з надання послуг, яка підлягає оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%;
  • послуги із технічної підтримки (встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків) програмної продукції (комп’ютерних програм) є складовою частиною постачання програмної продукції, то операції з постачання програмної продукції, до складу вартості якої входять такі послуги, звільняються від оподаткування ПДВ. При цьому, якщо послуги із технічної підтримки (встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків) програмної продукції (комп’ютерних програм) не входять до складу вартості програмної продукції, то вони оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%;
  • внаслідок постачання послуг (виконання робіт), пов’язаних із програмною продукцією, відбуваються будь-які зміни у програмній продукції (у т.ч. оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу комп’ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду часу), то такі операції для цілей оподаткування ПДВ розглядаються як операції з постачання програмної продукції (окремих її елементів та/або компонентів) та не підлягають оподаткуванню ПДВ відповідно до пп. 196.1.6 ПКУ або п. 261 підрозділу 2 р. XX ПКУ (в залежності від умов постачання програмної продукції, визначених у цивільно-правовому договорі). Якщо ж внаслідок постачання послуг (виконання робіт), пов’язаних із програмною продукцією, не відбувається жодних змін у програмній продукції (у т.ч. встановлення, налаштування, тестування, виявлення та усунення недоліків, інформаційно-консультаційна підтримка), то операції з постачання таких послуг оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%;
  • програмна продукція є невід’ємною складовою операцій з постачання систем та/або устаткування/обладнання, то платники ПДВ зобов’язані здійснювати нарахування та сплату ПДВ за такими операціями на загальних підставах, визначених для постачання товарів/послуг в Україні. Лише у випадку, якщо програмна продукція була поставлена підприємством постачальником як окремий елемент поставки та на таку продукцію передано право власності (згідно з договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності), то така операція звільняється від оподаткування ПДВ як операція з постачання програмної продукції згідно з п. 261 підрозділу 2 р. XX ПКУ;
  • виконавці послуг (робіт) із розробки програмної продукції чи її компонентів не набувають права власності на таку програмну продукцію в процесі її створення, а після завершення виконання таких послуг (робіт) право власності на готову програмну продукцію (її компоненти) набуде замовник, то операції з постачання таких послуг (виконання робіт) не звільняються від оподаткування ПДВ згідно з п. 261 підрозділу 2 р. XX ПКУ та відповідно оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою. Адже звільненню від оподаткуванню ПДВ підлягають операції з постачання програмної продукції, під час яких відбувається перехід права власності на програмну продукцію від виконавця до замовника;
  • постачається примірник комп’ютерної програми з наданням (постачанням) ліцензії, яка є переліком умов щодо обмеженого використання такої комп’ютерної програми за її функціональним призначенням та одночасно є складовою постачання самої комп’ютерної програми, то така операція звільняється від оподаткування ПДВ. При цьому режим звільнення від оподаткування ПДВ застосовується на всіх етапах постачання примірника комп’ютерної програми: від особи, яка її створила, до споживача.

Відмовитися від використання податкової пільги чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів платник податків вправі виключно у випадках, коли режим звільнення надається безпосередньо платнику податків, а не встановлюється для окремих операцій з постачання товарів/послуг. Тож, платник ПДВ не може відмовитися від застосування ПДВшної пільги для постачання програмної продукції, передбаченої п. 261 підрозділу 2 р. XX ПКУ.

Особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції визначено в Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом Міндоходів від 07.10.2013 р. № 536 (даліУПК № 536), крім положень УПК № 536, якими роз’яснено правила оподаткування ПДВ операцій з надання права на використання програмної продукції, що були чинні до 01.01.2015.

ІПК ДФСУ від 16.05.2018 р.
№ 2183/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»