Сертифікат за формою EUR.1 видається у разі, якщо його потрібно пред'явити як доказ, що товар(и) відповідає(ють) вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених Угодою, при застосуванні преференційних ставок ввізного мита (п. 1 розд. III Порядку № 950).

При цьому механізм заборони повернення та звільнення від сплати ввізного мита у торгівлі з країнами ЄС встановлено ст. 15 Протоколу 1, а саме:

1. Матеріали іншого походження, використані у виробництві товарів, що походять з ЄС або України, для яких видається або складається підтвердження походження згідно з положеннями Розділу V Протоколу 1, не можуть бути предметом повернення мита або звільнення від сплати мита будь-якого типу в ЄС або Україні.

2. Заборона в пункті 1 стосується будь-якої домовленості про повне чи часткове відшкодування, звільнення від сплати чи неплатіж мита й митних зборів, які мають еквівалентну дію, застосовних у ЄС або Україні до матеріалів, які використовуються у виробництві, якщо таке відшкодування, звільнення від сплати чи неплатіж застосовується, формально чи фактично, коли товари, вироблені з цих матеріалів, експортуються, а не коли вони залишаються для використання в цій країні.

3. Експортер товарів, на які поширюється підтвердження походження, повинен бути готовим у будь-який час на вимогу митних органів надати всі належні документи на підтвердження того, що мито, сплачене за матеріали іншого походження, використані у виробництві цих товарів, не було повернене, і що всі митні платежі та збори, що мають еквівалентний ефект, які мають бути сплачені за такі матеріали, дійсно сплачені.

При цьому обов'язок зі сплати ввізного мита на матеріали іншого походження, які були поміщені у митний режим переробки на митній території України та використані для виготовлення продуктів переробки, виникає на момент подання експортером:

  • заяви на видачу сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 у порядку, встановленому Порядком № 950, або митної декларації на реекспорт продуктів переробки - у разі складення експортером декларації інвойс (походження).

Водночас обов'язок зі сплати ввізного мита не поширюється на матеріали походженням, зокрема, з України та з країн ЄС за умови їх документального підтвердження походження у порядку, передбаченому Угодою.

Таким чином, у разі реекспорту продуктів переробки до країн ЄС митниці ДФС оформлюють та видають сертифікат з перевезення (походження) товару EUR.1 за умови відповідності товарів вимогам правил визначення преференційного походження, встановлених в Протоколі 1, та виконання вимог ст. 15 Протоколу 1 у разі використання у процесі переробки матеріалів походженням з третіх країн (не ЄС та України).

Роз'яснення із розділу 201.03 системи «ЗІР»

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»