Податківці розглянули питання щодо оподаткування ПДВ операцій з безоплатної передачі працівникам товарів/послуг, використання бутильованої води для адміністративно-господарських та санітарних потреб та відшкодування збитків за пошкоджене майно.

Придбання бутильованої питної води, призначеної для адміністративно-господарських та санітарних потреб

У разі якщо придбана з ПДВ бутильована питна вода призначається для використання або починає використовуватися в неоподатковуваних ПДВ операціях та/або в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, а також у випадку якщо частково використовується в оподатковуваних ПДВ і частково в неоподатковуваних ПДВ операціях, то у такого платника податку виникає обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за правилами, визначеними п. 198.5 або п. 199.1 ПКУ відповідно.

У разі якщо придбана з ПДВ бутильована питна вода використовується виключно в оподатковуваних операціях та/або у господарській діяльності платника податку, зокрема при виробництві (виготовленні) та/або реалізації товарів, виконанні робіт, наданні послуг, то обов’язку щодо нарахування податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до п. 198.5 або п. 199.1 ПКУ у такого платника не виникає.

Безоплатна передача працівникам товарів в якості подарунків

У разі коли вартість придбаних товарів включається до складу вартості оподатковуваних операцій (витрати на придбання відшкодовуються покупцями у складі придбання товарів/послуг, що постачаються платником податку), то;

  • сума ПДВ за придбаними товарами/послугами включається до складу податкового кредиту;
  • нарахування податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ПКУ та п. 188.1 ПКУ не здійснюється;
  • податкові зобов’язання визначаються за операцією з постачання оподатковуваних товарів/послуг, вартість яких враховує і вартість придбаних товарів.

У разі, коли вартість придбаних товарів, які безоплатно передаються працівникам підприємства, не включається до складу вартості оподатковуваних операцій, то:

  • сума ПДВ за придбаними товарами/послугами включається до складу податкового кредиту;
  • нараховуються податкові зобов’язання виходячи із бази оподаткування ПДВ, визначеної п. 188.1 ПКУ. За такою операцією платник податку зобов'язаний скласти дві податкові накладні (одну — на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу — на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною) та зареєструвати їх в ЄРПН;
  • нарахування податкових зобов’язань згідно з п. 198.5 ПКУ не здійснюється.

Аналогічний порядок слід застосовувати і у разі визначення порядку оподаткування ПДВ операцій з безоплатного постачання платником податку своїм працівникам легкових автомобілів. При цьому у разі використання легкових автомобілів та послуг щодо утримання та технічного обслуговування таких автомобілів частково у межах господарської діяльності такого платника та частково у межах негосподарської діяльності (для власних потреб працівників) використовується порядок, встановлений ст. 199 ПКУ.

Отримання коштів у якості відшкодування збитків за пошкоджене майно

Кошти, що надходять платнику ПДВ на його банківський рахунок як відшкодування збитків за пошкоджене або знищене майно (без урахування штрафних санкцій і пені), розцінюються як компенсація вартості такого майна та відповідно включаються до бази оподаткування ПДВ.

При цьому норми п. 198.5 ПКУ у такому випадку не застосовуються.

ІПК ДФСУ від 16.05.2018 р.
№ 2193/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»