На виконання вимог податкового законодавства для забезпечення адміністрування ПДФО та військового збору кредитор повідомляє фізичну особу - боржника та контролюючий орган про суми прощеного (анульованого) боргу в розрізі його складових.

Зважаючи на зазначене, у формі № 1 ДФ відображаються суми боргу, прощеного (анульованого) банком за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, з ознаками:

  • "126" - у частині оподатковуваного доходу у вигляді основної суми боргу (кредиту), у разі якщо його розмір перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), установленої на 1 січня звітного податкового року (пп. "д" пп. 164.2.17 ПКУ);
  • "127" - у частині, що не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, а саме:
    • основна сума боргу (кредиту), яка не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, та/або сума процентів, комісії, штрафних санкцій/пені (пп. 165.1.55 ПКУ);
    • сума у розмірі різниці між основною сумою боргу за фінансовим кредитом в іноземній валюті, не погашеним до 1 січня 2014 року, визначена за офіційним курсом Національного банку України на дату зміни валюти зобов'язання за таким кредитом з іноземної валюти у гривню, та сумою такого боргу, визначеною за офіційним курсом Національного банку України станом на 1 січня 2014 року, а також сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені) за такими кредитами (пункт 8 підрозділу 1 розділу XX ПКУ).

Водночас, банк уповноважений розкривати інформацію, що становить банківську таємницю клієнта, третім особам, у тому числі контролюючим органам, на письмовий запит або з письмового дозволу клієнта, який може бути включений до договору про надання банківських послуг, укладеного між клієнтом і банком, а також за рішенням суду.

Лист НБУ від 22.05.2018 р.
№ 60-0006/28124

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»