У ДФС запитали щодо розрахунку ліміту каси на час дії Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637, (далі - Положення № 637). Пунктом 1.2 Положення № 637 визначено, що виплати, пов’язані з оплатою праці - це виплати, що віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 (далі - Інструкція № 5). Абзацом 4 п. 5.4 Положення № 637 передбачено, що кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію тощо: для підприємств, ліміти каси яким установлюються згідно з фактичними витратами готівки (крім виплат, пов’язаних з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів), - не більше розміру середньоденної видачі готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти). Оскільки, відповідно до п. 3.35 Інструкції № 5 доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями), а також доходи від здавання в оренду землі не належать до фонду оплати праці, то і до визначення ліміту каси не враховуються.

ІПК ДФС від 15.05.2018 р.
 № 2146/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»