Об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу (пп. 134.1.1 ПКУ).

Відповідно до п. 138.1 ПКУ фінрезультат до оподаткування збільшується, зокрема, на суму залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта.

Таким чином, при списанні з балансу жилих будинків, які не використовуються в господарській діяльності підприємства, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих основних засобів, визначеної відповідно до національних П(С)БО.

ІПК ДФСУ від 15.05.2018 р.
№ 2132/6/99-99-15-02-02-15/ІПК

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»