Раніше ми вже писали про підготовку ДФС проекту наказу «Про внесення змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків». Тож Мінфін таки затвердив запропонований проект наказом від 26.03.2018 р. № 386.

Так, проекти річних планів-графіків будуть складатися територіальними органами ДФС не пізніше 01 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки, квартальних планів-графіків - не пізніше 20 числа останнього місяця поточного кварталу засобами інформаційно-телекомунікаційних систем ДФС. Проекти коригування планів-графіків у разі здійснення такого коригування формуються територіальними органами ДФС не пізніше 03 числа кожного місяця поточного року, починаючи з другого місяця поточного року, засобами інформаційно-телекомунікаційних систем ДФС.

Змін зазнали Критерії відбору платників податків - юридичних осіб.

Зокрема, до критеріїв високого ступеня ризику додали:

  • здійснення операцій з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) нижче собівартості;
  • різниця між собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не перевищує 10 відсотків собівартості реалізованої продукції;
  • декларування експортних та/або імпортних операцій без фактичного здійснення таких операцій;
  • зростання удвічі та більше кредиторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) протягом двох попередніх (звітних) років при зростанні запасів;
  • сума інших операційних витрат, витрат на збут та адміністративних витрат перевищує собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);
  • інші операційні витрати перевищують суму матеріальних затрат та витрат на оплату праці.

Більш розлого про зміни читайте у коментарі до наказу, який вийде вже найближчим часом.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»