За сферою застосування нормативні матеріали для нормування праці поділяються на міжгалузеві, галузеві (норми, що діють на підприємствах, установах, організаціях суб’єкта господарювання) та місцеві.

Міжгалузеві єдині та типові норми та нормативи розроблюються та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері праці.

Галузеві (відомчі) та типові норми та нормативи розроблюються, при відсутності відповідних міжгалузевих норм і нормативів, і затверджуються центральними галузевими (відомчими) органами центральної виконавчої влади за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері праці.

Міжгалузеві та галузеві (відомчі) нормативні матеріали затверджуються як рекомендаційні. У разі укладання колективних договорів (угод) сторони можуть домовлятися про надання міжгалузевим і галузевим (відомчим) нормативним матеріалам статусу обов'язкових при встановленні норм праці на окремі види робіт.

Місцеві нормативні матеріали розроблюються на окремі види робіт лише при відсутності відповідних міжгалузевих або галузевих нормативних матеріалів, а також при створенні на підприємстві прогресивніших організаційно-технічних умов порівняно з врахованими при розробленні чинних міжгалузевих і галузевих (відомчих) нормативних матеріалів з питань праці на ці роботи.

Місцеві нормативні матеріали затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником або представником трудового колективу).

Про це йдеться у проекті наказу Мінсоцполітики, яким планують затвердити Рекомендації щодо нормування праці за видами економічної діяльності.

Поряд з нормами, установленими на стабільні за організаційно-технічними умовами роботи, застосовуються тимчасові та разові норми.

Тимчасові норми встановлюються на період освоєння тих чи інших робіт у разі відсутності затверджених нормативних матеріалів для нормування праці.

Разові норми встановлюються на окремі роботи одиничного характеру (аварійні, позапланові) відповідно до трудового законодавства.

Рекомендованими для застосування на підприємствах є міжгалузеві та галузеві (відомчі) норми та нормативи, що занесені до переліку норм і нормативів з питань праці затвердженого центральним органом виконавчої влади.

Норми праці і тарифікація робіт є основою для визначення необхідної чисельності працівників на виконуваний обсяг робіт і рівень їх кваліфікації.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»